Công ty xây dựng Đại An
Địa chỉ: 460 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, HCM
Điện thoại : 0901979678
Email: xaydungdaian@gmail.com